Testovi za maturski ispit iz CSBH jezika i književnosti

Pred vama se nalaze testovi i sheme bodovanja sa maturskih ispita iz CSBH jezika i književnosti u nekoliko prethodnih godina. Izrada ovih testova predstavlja jedan od najboljih načina vježbanja, tj. pripreme za maturski ispit.


Test, jun 2019.

Shema bodovanja, jun 2019.


Test, januar 2019.

Shema bodovanja, januar 2019.


Test, januar 2018.

Shema bodovanja, januar 2018.


Test, avgust 2018.

Shema bodovanja, avgust 2018.


Test, januar 2017.

Shema bodovanja, januar 2017.


Test, jun 2017.

Shema bodovanja, jun 2017.


Test, avgust 2017.

Shema bodovanja, avgust 2017.


Test, januar 2016.

Shema bodovanja, januar 2016.


Test, avgust 2016.

Shema bodovanja, avgust 2016.


Test, jun 2015.

Shema bodovanja, jun 2015.


Test, avgust 2015.

Shema bodovanja, avgust 2015.

ZBIRKA TESTOVA OVDJE

Leave a Reply