Preporuke za upotrebu medicinskih maski

Ovaj dokument sadrži preporuke o upotrebi medicinskih maski, prilikom kućnog i liječenja u zdravstvenim ustanovama, u oblastima pogođenim epidemijom COVID- 19. Namijenjena je zaposlenima u Centru za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti, Klinikama za infekivne bolesti, zdravstvenim menadžmentima i svim zdravstvenim radnicima. Ovaj dokument podliježe promjenama u skladu sa objavljivanjem novih smjernica.

Podaci kojima se trenutno raspolaže ukazuju da se COVID- 19 infekcija među ljudima prenosi putem kapljica i direktnog kontakta. Osoba koja je u bliskom kontaktu (na odstojanju manjem od 1 metra) sa nekim ko ima respiratorne simptome (npr. kijanje, kašalj, itd.) je u riziku od izloženosti potencijalno infektivnim česticama.

Preuzmite preporuke

Leave a Reply