Preporuke za osobe koje su imale kontakt sa oboljelim od COVID-19

Osobe (uključujući njegovatelje i medicinske radnike) koji su bili izloženi kontaktu sa sumnjivim slučajem COVID-19 se smatraju kontaktima i za njih je u zavisnosti od prirode kontakta (blizak ili uobičajen) predviđeno dalje postupanje.

Svima se u svakom slučaju savjetuje stavljanje pod zdravstveno- sanitarni nadzor u trajanju 14 dana od poslednjeg mogućeg dana kontakta sa oboljelom osobom s tim što osobe koje su imale bliski kontakt moraju biti stavljene pod samo-izolaciju i intenzivno aktivno praćenje od strane nadležne epidemiološke službe.

Kontaktom se smatra osoba koja je imala neku od sledećih izloženosti:

  • izloženost koja je povezana sa zdravstvenom zaštitom, uključujući direktno pružanje njege oboljelima od COVID-19, rad sa osobama koje liječe ili njeguju oboljelu osobu,
  • posjetu oboljelom ili boravak u njegovom neposrednom okruženju
  •  zajednički rad u istoj prostoriji sa oboljelim od COVID- 19 ili boravak u njegovoj neposrednoj okolini
  • putovanje sa oboljelim od COVID-19 bilo kojim prevoznim sredstvom
  • osobe koje su unutar 14 dana od početka javljanja simptoma kod oboljelog živjele sa njim

Komunikacija njegovatelja sa pružaocima zdravstvenih usluga treba da postoji tokom cijelog vremena dok traje njega i liječenje oboljelog. Takođe, zdravstveni radnici treba da redovno prate zdravstveno stanje kontakata putem  telefona, ili ukoliko je izvodljivo, vrše svakodnevne posjete kako bi, po potrebi, bili u mogućnosti da sprovedu određena dijagnostička testiranja.

Zdravstveni radnik treba unapred izdati uputstva kontaktima o tome kada i gde da potraže pomoć ukoliko razviju simptome bolesti, koji je način prevoza najprikladniji, kada i gde ući u naznačenu zdravstvenu ustanovu i koje mjere prevencije trebaju preduzeti.

Ukoliko kontakt tokom trajanja nadzora razvije simptome, trebalo bi da preduzme sledeće korake:

• Da telefonom najavi dolazak u medicinsku ustanovu
• Na putu do zdravstvene ustanove, oboljela osoba treba da nosi medicinsku masku
• Osoba iz kontakta treba da izbjegava korišćenje javnog prevoza kadgod je moguće; može pozvati hitnu medicinsku pomoć ili se prevesti privatnim vozilom (ako je moguće sa otvorenim prozorima)
• Osoba iz kontakta koja razvije simptome bolesti treba da obavlja respiratornu i higijenu ruku i drži se što dalje od ostalih (na odstojanju od najmanje 1 metar) tokom transporta i boravka u zdravstvenoj ustanovi
• Sve površine koje su tokom transporta kontaminirane respiratornim sekretom ili drugim tjelesnim tečnostima treba oprati deterdžentom, a zatim dezinfikovati 0,5% rastvorom natrijum- hipohlorita (varikine).

Leave a Reply