Postupanje Doma zdravlja u Danilovgradu u slučaju dolaska oboljelog od korona virusa

Danilovgradski dom zdravlja “Dimitrije Dika Marsenić” usvojio je ranije akcioni plan za postupanje u slučaju pojavljivanja COVID-19 u Domu zdravlja.

Usvojeni akcioni plan daje smjernice o postupanju zaposlenih, odnosno aktivnosti koje je potrebno sprovesti u slučaju dolaska oboljelog od korona virusa.

Tako se na ulasku u Dom zdravlja nalazi medicinska sestra koja vrši anketu sa pacijentima koji imaju respiratorne probleme.

Svi oni koji budu imali definiciju slučaja, koja odgovara COVID-19, odmah će se sprovesti do izolacione sobe (Soba broj 17) u kojoj će pregled izvršiti doktor opšte prakse. Nakon konsultacija sa epidemiologom iz IJZ dogovaraju se sledeći koraci.

Blaža i teža klinička slika

U slučaju blaže kliničke slike, pacijent se sanitetskim vozilom odvozi na adresu stanovanja, gdje se uz zdravstvene preporuke, stavlja u samoizolaciju. Ukoliko nakon određenog vremena klinička slika se pogorša, pacijent, uz prethodnu najavu, biva prebačen na infektivnu kliniku u Podgorici.

U slučaju teže kliničke slike, pacijent je direktno, uz prethodnu najavu, transportovan na infektivnu kliniku u Podgorici.

Šta u slučaju masovnog obolijevanja od COVID-19?

Akcioni plan navodi da se u slučaju masovnog obolijevanja od COVID-19 jedna ambulanta odvaja timove koje čine Izabrani doktor, medicinska sestra i vozač. Oni bi išli u kućne posjete po pozivu kod onih koji su oboljeli ili se sumnja na oboljenje. Rad u dvije smjene, od 07-15h i 15-23h.

Za potrebe rada tima obezbjediće se posebno vozilo, isključivo za ove svrhe.

Sporedni ulaz u Dom zdravlja bi se zatvorio, a medicinska sestra koja vrši trijažu na glavnom ulazu će, uz pomoć portira, puštati po 5 pacijenata za laboratorijsku dijagostiku naizmjenično.

Određen je poseban broj telefona u Domu zdravlja Danilovgrad 067 341 975 uvezan sa Call centrom Instituta za javno zdravlje

Specijalističke ambulante i patronaža

Specijalističke ambulante, po odluci KCCG, prekidaju rad, dok se hitni pacijenti upućuju u KCCG.

U jedinici za fizikalnu terapiju se smanjuje broj terapeutskih procedura osim za pacijente sa akutnim problemima. Hronični problemi se rješavaju putem zakazivanja za naredni period.

Jedinice za patronažu smanjuju posjete na minimum, poštujući potrebe hitnih pacijenata.

Obustavlja se izdavanje ljekarskih uvjerenja i sistematskih pregleda.

Naručivane ljekova i zakazivanje

Pacijenti se savjetuju da koriste e-servise i telefonske linije ka izabranom doktoru kako bi zakazali pregled ili naručili ljekove a sve sa ciljem smanjenja posjeta koje nisu nužne.

U Domu zdravlja se sprovode pojačane mjere higijene i dezinfekcije prostora, namjanje tri puta u toku smjene.

Sredstva za dezinfkecije su postavljena na samom ulazu u Dom zdravlja, ispred ordinacija i u ordinacijama.

Dom zdravlja u Danilovgrad je povuka specijalizante iz KCCG, kako bi bili na raspolaganju Danilovgradu.

Subotom i nedeljom je takođe organizovan rad izabranog doktora za odrasle u dvije smjene, od 7-14h i 14-21h

 

 

Leave a Reply