Korona virus: Kontakt telefoni u Domu zdravlja

Telefon odgovornog lica za transport je 067 619 143 – RadmilaKalezić, glavna sestra

Telefon odgovornog ljekara koji će biti zadužen za COVID-19 je 067341 975

Telefon Doma zdravlja na koji će biti upućivani pacijenti koji imaju simptome a utvrdise da se ne radi o sumnji na COVID-19 je 020/812 106 i 020/810 306 -centrala Doma zdravlja.

Leave a Reply