Mobilna aplikacija ima za cilj da pruži jednostavnu i sigurnu mogućnost prijave simptoma ili  trenutnog zdravstvenog stanja, kroz svega par klikova. Građani aplikaciji pristupaju putem linka koji dobijaju u SMS poruci. Zahvaljujući pažljivo osmišljenom korisničkom iskustvu, građani ostvaruju komunikaciju sa epidemiološkom službom, šalju najvažnije podatke u vezi sa svojim zdravljem, čime značajno olakšavaju cijeli proces medicinskog nadzora.

Sistem se za sada zasniva na dva stuba, a to su SOS linija 1616 i SMS- sistem obavještavanja o sopstvenom zdravstvenom stanju, za one koji su u režimu nadzora ili karantina. Osim što predstavlja jedinstveno rješenje putem kojeg se sve informacije o virusu korona objedinjuju u jedinstvenu bazu podataka, ona daje niz prednosti građanjima.

Ako neko ima simptome ili ako sumnja na izloženost. pozove jednostavno SOS liniju 1616, umjesto da traži lokalne brojeve telefona domova zdravlja i izabranih doktora. Operateri prate precizni trijažni postupak i infomatički sistem dodjeljuje procjenu rizika. Svi koji prelaze određenu granicu u toj procjeni biće pozvani od strane epidemiologa IJZ i detaljno intervjuisani. Na bazi njihove procjene, osobe mogu biti stavljene u karantin ili samoizolaciju.

Sada građani ne moraju više da pišu mailove ili da pokušavaju da dobiju svoje lokalne epidemiološke nadzore. Svi koji su pod nadzorom dobijaju svakodnevno specijanu SMS poruku, putem koje aktiviraju upitnik koj im, za manje od 10 sekundi, daju precizne detalje o elementima sopstvenog zdravstvenog stanja. Sve se sliva u bazu podataka i svaka prijava promjene u simptomima rezultira upozorenjima za lokalne epidemiologe, koji na osnovu tih infomacija preduzimaju potrebne mjere i sprovode epidemiološke procedure, ako je neophodno.

Naravno, ko god nema pametni telefon i ne moze da koristi ovaj kanal ima opciju da nazove 1616 i operateri će u njegovo ime popuniti upitnik.

Ova aplikacija je pomoć kompanija Fleka i Crnogorski telekom, dok su Call centar pomogle  kompanije Logate i M-tel, a sve uz pomoć epidemiologa Instituta za javno zdravlje.