Alter Modus Moratorijum na otplatu kredita

Cijenjeni klijenti,

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem („Sl.list Crne Gore“ br. 19/20), koju je donio Savjet Centralne banke Crne Gore, obavještavamo vas da zahtjev za moratorijum možete podnijeti popunjavanjem polja u nastavku, bez odlaska u naše kancelarije.

Takođe, u saopštenju Centralne banke navodi se da se za klijente kojima se uvede moratorijum rok otplate kredita produžava za period trajanja istog.
Klijentima koji iskoriste navedeno pravo na odlaganje rate u trajanju do 90 dana obračunava se ugovorom definisana kamata. Kamata se pripisuje dugu i raspoređuje ravnomjerno na preostali rok otplate.

Saopštenje u cjelosti možete pogledati ovdje  dok se forma nalazi OVDJE KLIK

Ukoliko želite zahtjev poslati putem email-a to možete učiniti na adresu moratorijum@altermodus.me sa podacima:

Ime i prezime, JMBG
Broj kredita
Broj telefona
Period odlaganja
Kancelarija – Obrađivač

 

Leave a Reply